Doğru Parti

Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı

Cumhuriyet

CUMHURİYET, yedi büyük savaşın ardından kurulmuştur. 1856 Kırım, 1877 Osmanlı-Rus, 1892 Yunan, 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, nihayet 1920-1922 Kurtuluş Savaşı ...

BU savaşlardan yalnız sonuncusu zaferle bitmiştir. Ama bu zafer, vatandaştan yalnız canını ve kanını istememiştir. Onun atını, arabasını, çorabını, kağnısını, keten bezini, pencere demirini alarak bu savaş kazanılmıştır.

SAVAŞ yılları Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini tümden harap etmiş, ekin tarlada çürümüş ; toprak tohumsuz, evler erkeksiz kalmıştır. Kağnıya ve sabana koşulacak hayvan, çiftin sapına yapışacak erkek yokluğunda çifte, hayvan yerine kadınlar koşulmuştur !

SAVAŞ yılları, Türk aydınlarının en yiğit, en idealist, en eğitimlilerini ölüme sürmüş, onlar geri gelmemiştir !

CUMHURİYET ilân edilince memlekette yatırıma harcanacak sermaye ve ekonomik hayatı idare edecek eğitilmiş insan yoktur.

Bu nedenle Cumhuriyet ekonomik kalkınmayı devlet eliyle yapmaya karar vermiştir !

ATATÜRK'lü Cumhuriyet her zaman müstemlekecilere karşıt, küçük devletlerden yana, onurlu bir politika uygulamıştır .

CEZAYİR'li gençler Fransız müstemlekecilere karşı kanlı bir savaş verirken, ellerinde Mustafa Kemal’in resmini taşıyorlardı !

DEVLET sermayesi ile Etibank ve Sümerbank kurulmuş, vatandaştan birikimlerini bankaya yatırmaları istenmiştir. Devletine güvenen vatandaş da elinde avucunda ne varsa bankalara yatırmıştır

CUMHURİYET yurdun doğusuyla batısını, güney ve kuzeyini demir yolları ile birleştirmek istemiştir. Bu bir millî savunma sorunu idi !

TARİHÎN şaşmaz vicdanıyla insanlar ve olaylar hakkında verdiği kararlar temyiz edilemez ! Bu nedenle hiç kimse "Ben tarihîn şu veya bu kararını tanımıyor ve alternatif bir tarih oluşturuyorum" diyemez !

ATATÜRK, dehasıyla çağının en büyüğü olduğu gibi, düşüncelerini çağlar ötesine taşımayı başarmış eşsiz bir Liderdir !

 

Bora Kürtül