Doğru Parti

Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı

1- Toplumsal nedenleri

Hızlı sosyal değişimler

Ekonomik eşitsizlikler

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

Eşitsizlikleri körükleyen politikalar

Yoksulluk

Zayıf ekonomik güvence Yasaların uygulanmasındaki yetersizlikler

Şiddeti pekiştiren kültürel normlar

Ateşli silahlara erişimin kolay olması

Çatışma ortamı/ çatışma sonrası ortamı

Zayıf kurumsal politikalar

Mağdurlara yönelik hizmetlerin yetersizliği.

 

2- Yaşanan Bölge           

Yoksulluk

Yüksek suç işleme oranları. Yüksek düzeyde ikamet yeri değişiklikleri.

Yüksek işsizlik

Yerel yasa dışı madde ticareti

Yerel etkenler.

 

3- Aile ve ilişkiler

Yetersiz anne- babalık becerileri

Evlilikte uyumsuzluk

Anne- babayla çatışmaların şiddetlenmesi

Ev halkının sosyo-ekonomik durumunun düşük olması

Şiddete bulaşmış arkadaşların varlığı.

 

4 - Bireysel düzeyde

Çocuklukta ihmal ya da istismara maruz kalmak

Psikolojik/ kişisel bozukluklar

Alkol/ madde bağımlılığı.

 

Bütün bu olumsuz tabloya Siyasal İktidarın kadına bakış açısını, cezaların adeta teşvik ediciliğini temel neden olarak görebiliz.

 

Diş Hekimi Nesrin Günel İçay

DOĞRU PARTİ Kadın ve Aile Politikaları Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

Kadına yönelik şiddetin nedenleri nelerdir?