Doğru Parti

Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı

Biliyorum ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı ve Cumhuriyet’imizi kurmasaydı, benim bir Yörük kızı olarak eğitim, öğrenim görmem ve bir meslek sahibi olmam olanaksızdı. Ülkemde, eşit bir birey de olamazdım.
Doğru Parti Kadın ve Aile Politikamızdaki önceliğimiz; dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri izleyerek, kadın ve kızlarımıza hak ettikleri eğitim ve öğretimin sağlanmasıdır. Kadınlarımızın hak ettikleri görev ve sorumlulukları almalarını sağlayacağız.

Hepimiz isyan ederek görüyor ve izliyoruz: Son 20 yılda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve saldırılar hızını artırarak sürüyor. Bu durum akla, bu şiddet ve saldırıların organize olduğunu getiriyor. AKP Hükümeti kadınlara önem vermiyor, eşit gözle bakmıyor ve negatif ayrımcılık yapıyor. Doğru Parti iktidarında; kadınlara, evlatlarımıza ve aileye gereken değer verilecektir. En önemlisi adalet sağlanacaktır.Türk Kültürüne ve Gelenekleri’ne göre, kadın çok değerlidir ve erkekle eşittir. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır, bugünümüz ve geleceğimizdir.

Doğru Parti iktidarında; kadınların hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve sürdürülmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Çalışan ve çalışmayan kadınlarımızın emek ve haklarının korunması için her türlü gayreti göstereceğiz. Kadın üreticilerin emeklerinin ve ürünlerinin ekonomik faydaya dönüşmesi için, onlara mutlaka ekonomik ve teknik destekler sağlayacağız. Kadının yer almadığı karar alma süreçleri, toplumun bütününü temsil edemez. Ulusun yarısını oluşturan kadınlarımızın siyasi, ekonomik ve toplumsal konulardaki karar alma süreçlerine erkeklerle eşit oranda katılmasının sağlanması her şeyden önce demokrasinin gereğidir.

Doğru Parti iktidarında; kadın – erkek eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmayacaktır. Biz kadınlarımıza ve gençlerimize hak ettikleri önemi ve konumu vereceğiz. Gençlerimizin bölük bölük, ülke dışına çıkmalarına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldıracağız. Gençlerin yurtdışına çalışmak ve iş bulmak için çıkmaları en büyük ayıptır ve Türkiye’nin kan kaybetmesi demektir, derhal önlenecektir.
Güçlü bir toplum ancak güçlü bir aile yapısıyla ve güçlü kadınlarla mümkün olabilir. Doğru Parti iktidarında; kaybedilen değerlerimiz onarılacak, güçlü aile yapısı sağlanacak, kadınlar güçlü ve eşit hale getirilecektir.

 

Diş Hekimi Nesrin Günel İçay

DOĞRU PARTİ Kadın ve Aile Politikaları Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

Kadınlarımız, Gençlerimiz ve Ailelerimiz