Doğru Parti

Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı

Üretimin, bolluğun, bereketin ve zarafetin simgesi kadın toplumun önemli ve vazgeçilmez bir bileşenidir.

 

 

Partimizce kadının statüsü her alanda adil, eşit ve insan onuruna yaraşır şekilde geliştirilecektir. Bir ülkenin her alandaki gelişmişlik düzeyinin (sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri) sağlanabilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına bağlıdır. Bu bağlamda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin toplumsal yaşama ve hukuk sistemimize uyarlanması sağlanacaktır.

K A T E G O R İ L E R

 Dünyada hiç bir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım.

Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez.

Mustafa Kemal Atatürk

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu

Büyük önderimiz Atatürk’ün Türk Kadınına verdiği değer çerçevesinde kadının çağdaş, eğitimli, meslek sahibi ve özgür bireyler olarak yetişmesi ve yaşaması temel hedefimizdir. Bu bağlamda kadının güçlendirilmesi için kritik alanlar; eğitim, sağlık, çalışma yaşamına katılım, siyaset ve karar alma süreçlerine katılım ile kadına şiddetin önlenmesi olarak belirlenmiştir.